Koffieochtenden

Elke dinsdag- en vrijdagochtend (8:30-9:30) bent u welkom om in de teamkamer samen met andere ouders een kopje koffie of thee te drinken. Aansluitend op deze koffieochtend vindt er meestal een bijeenkomst plaats zoals bijvoorbeeld een ouderpanelgesprek, opvoedparty, informatie bijeenkomst of ouderbioscoop.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work