informatie / contacten

 

Belangrijke telefoonnummers:

Basisschool De Wissel

Spoorweghaven 174

3071 ZG Rotterdam

Tel: 010-4841493

Email: directie@basisschooldewissel.nl

Website: www.basisschooldewissel.nl

 

Schoolmaatschappelijk werk

Annie Winkel. Zij is op de dinsdag en donderdag aanwezig op school.

Tel: 010-4841493

Email: awinkel@basisschooldewissel.nl

 

Externe vertrouwenspersoon namens het bestuur ICBO:

Helene de Haart

Kraaijvangerstraat 28

3071 MC Rotterdam

06-40308024

info@dehaartmediation.nl

 

Inspectie van het onderwijs/ Loket Onderwijsinspectie:

0800-8051

www.Onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

0900-1113111

 

Veilig Thuis

Maakt u zich zorgen om een kind? Dan kunt u een melding doen bij Veilig Thuis

https://www.vooreenveiligthuis.nl 0800-2000

 

Schoolarts

Schoolverpleegkundige: Mevrouw F. Eddoujaji

Maashaven O.Z. 218

3072 HS Rotterdam Tel. 010 - 20 10 110

 

Schooldiëtiste

MoveDis voedings-& bewegingspraktijk

Kathleen Paal, diëtist en bewegingstherapeut

010-2916975

info@movedis.nl

 

Centraal bureau Kiddoozz Kinderopvang

Kiddoozz

Eckartstraat 42-52

3077 XD Rotterdam

010 – 2041820/ 06 49127087

info@kiddoozz.nl

Aanmelden via de website www.kiddoozz.nl

 

Logopedie Feijenoord

010-4854338

 

  

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

010-2330000

info@jbbr.nl

 

Wijkagent

Bastiaan Schippers

0900-8844

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work