Studievaardigheden

Wat zijn studievaardigheden?
Als je onderdelen van begrijpend lezen en rekenen samenvoegt dan krijg je studievaardigheden. Leerlingen leren lezen van teksten, schema's, tabellen, grafieken en kaarten. Ook leren de leerlingen het gebruik van informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek. Dit is een onderdeel op de cito.

Extra les studievaardigheden
Op De Wissel geven juf Kim en juf Constance extra les studievaardigheden. Dit is op de woensdagen voor de groepen 7 en 8. De lessen worden gegeven in blokken en de kinderen kunnen zich inschrijven per blok bij juf Kim.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work