Welkom
ICBO De Wissel

Welkom op de website van basisschool de Wissel

We willen met deze website laten zien wat er zoal op onze school gebeurt, zodat u als (nieuwe) ouder geïnformeerd wordt. 

Wat vinden wij belangrijk op onze school?


Het kind

Bij ons op school bieden wij een veilige en goede sfeer, waarin de leerlingen, ouders en teamleden zich prettig voelen. Dit maakt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij staan ervoor dat kinderen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren de kinderen zelf keuzes te maken. We hechten veel waarde aan het leren samenwerken en de onderlinge sociale relaties. Wij creëren een goede basis voor een kind om zichzelf te ontplooien als individu, vol zelfvertrouwen, om stevig in de maatschappij te kunnen staan.

 

Het onderwijs

Bij ons op school bent u als ouder educatief partner en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. We bieden een instructie op verschillende niveaus en spelen in op de verschillende onderwijsbehoeften. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën betrekken we de kinderen actief bij de lesactiviteiten. De kinderen leren op een gestructureerde manier met elkaar samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd wordt. 

LAATSTE NIEUWS

Nieuwsbrief december 2021

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de nieuwsbrief van december 2021.

Veel leesplezier!

Groetjes,

Team De Wissel


Aanvullende maatregelen.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),


Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen, heeft het kabinet besloten om de scholen open te houden.


Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te houden. Dringend advies om looproutes op school in te stellen, gespreide pauzetijden te hanteren en leerlingen per groep te cohorteren (in “bubbels” in te delen).


Ook is het dringende advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) om twee keer per week een zelftest te doen. 


Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.  


Leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en onderwijspersoneel dragen een mondkapje in de gangen. In de klas en buiten mag het mondkapje af.

Zit uw kind in één van deze groepen? Geef uw kind morgenochtend a.u.b. een mondkapje mee.


Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis en doen een test bij de GGD. Dit geldt dus ook voor onze jongste leerlingen!


Deze maatregelen gaan in vanaf a.s. maandag 29 november en gelden in ieder geval drie weken. 


Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.


Fijne zondag nog en tot morgen.


Met vriendelijke groet,

Lisette van Tintelen

Assya el Khetabi

Directie basisschool De Wissel

Nieuwsbrief November 2021

Beste ouders/verzorgers,


Hierbij de nieuwsbrief van november 2021.

Veel leesplezier toegewenst!

Groetjes,

Team De Wissel

Nieuwsbrief oktober

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de nieuwsbrief van oktober 2021.

Veel leesplezier!

Team De Wissel

MEER NIEUWS

De schooltijden
 ma, di, do en vr 8.30 uur tot 15.00 uur
wo 8.30 uur tot 12.15 uur
Op De Wissel hebben we een continurooster met leertijduitbreiding. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen met de leerkracht en hierna volgens rooster buiten spelen onder begeleiding van sport en spelbegeleiders. Naast het methodeaanbod bieden wij onder schooltijd ruimte voor extra activiteiten (techniek, dans en muziek) om de brede ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Agenda

07 februari
18 februari
25 februari
28 februari
KALENDER
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work