Welkom
ICBO De Wissel

Welkom op de website van basisschool de Wissel

We willen met deze website laten zien wat er zoal op onze school gebeurt, zodat u als (nieuwe) ouder geïnformeerd wordt. 

Wat vinden wij belangrijk op onze school?


Het kind

Bij ons op school bieden wij een veilige en goede sfeer, waarin de leerlingen, ouders en teamleden zich prettig voelen. Dit maakt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij staan ervoor dat kinderen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren de kinderen zelf keuzes te maken. We hechten veel waarde aan het leren samenwerken en de onderlinge sociale relaties. Wij creëren een goede basis voor een kind om zichzelf te ontplooien als individu, vol zelfvertrouwen, om stevig in de maatschappij te kunnen staan.

 

Het onderwijs

Bij ons op school bent u als ouder educatief partner en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. We bieden een instructie op verschillende niveaus en spelen in op de verschillende onderwijsbehoeften. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën betrekken we de kinderen actief bij de lesactiviteiten. De kinderen leren op een gestructureerde manier met elkaar samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd wordt. 

LAATSTE NIEUWS

Nieuwsbrief mei 2023

Beste ouder(s) / verzorger(s) en kinderen,

In de bijlage de nieuwsbrief van mei 2023. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Team Basisschool De Wissel

Nieuwsbrief april 2023

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april 2023.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Team Basisschool De Wissel
Suikerfeest

Beste ouder(s) / verzorger(s),


Hopelijk hebben degene die meedoen aan de Ramadan een gezegende tijd. Dit bericht is bedoeld voor de gezinnen die het Suikerfeest vieren.

Het ziet er naar uit dat het Suikerfeest op vrijdag 21 april 2023 zal zijn. U kunt verlof aanvragen door onderstaand intekenverzoek in te vullen.

- Als u het heeft ingevuld, is het in orde en wordt het verlof toegekend. U vraagt dan één hele dag verlof aan, zodat we weten welke kinderen we wel en niet kunnen verwachten. Wilt u erop toezien dat uw kind niet op het schoolplein rondhangt. Dit is storend voor de leerlingen die op school zijn en geen Suikerfeest vieren.

- Het is van belang dat u dit invult. Indien u het niet invult en uw kind is afwezig, is het ongeoorloofd verzuim.

- Indien het Suikerfeest niet op vrijdag 21 april 2023 is, wordt uw kind gewoon op school verwacht.

Wij wensen u nog een fijne Ramadan en alvast een gezellig Suikerfeest met uw familie en vrienden.


Met vriendelijke groet,

Team Basisschool De Wissel

Nieuwsbrief maart 2023

Beste ouder(s) / verzorger(s) en kinderen,

Hierbij de nieuwsbrief maart 2023!

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team Basisschool De Wissel

MEER NIEUWS

De schooltijden
 ma, di, do en vr 8.30 uur tot 15.00 uur
wo 8.30 uur tot 12.15 uur
Op De Wissel hebben we een continurooster met leertijduitbreiding. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen met de leerkracht en hierna volgens rooster buiten spelen onder begeleiding van sport en spelbegeleiders. Naast het methodeaanbod bieden wij onder schooltijd ruimte voor extra activiteiten (techniek, dans en muziek) om de brede ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Agenda

vr 06
Opening Kinderboekenweek
ma 09
vr 13
Kijkweek voor ouders
ma 16
vr 20
Herfstvakantie
do 26
vr 27
Schoolfotograaf
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT