Welkom
ICBO De Wissel

Welkom op de website van basisschool de Wissel

We willen met deze website laten zien wat er zoal op onze school gebeurt, zodat u als (nieuwe) ouder geïnformeerd wordt. 

Wat vinden wij belangrijk op onze school?


Het kind

Bij ons op school bieden wij een veilige en goede sfeer, waarin de leerlingen, ouders en teamleden zich prettig voelen. Dit maakt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij staan ervoor dat kinderen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren de kinderen zelf keuzes te maken. We hechten veel waarde aan het leren samenwerken en de onderlinge sociale relaties. Wij creëren een goede basis voor een kind om zichzelf te ontplooien als individu, vol zelfvertrouwen, om stevig in de maatschappij te kunnen staan.

 

Het onderwijs

Bij ons op school bent u als ouder educatief partner en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. We bieden een instructie op verschillende niveaus en spelen in op de verschillende onderwijsbehoeften. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën betrekken we de kinderen actief bij de lesactiviteiten. De kinderen leren op een gestructureerde manier met elkaar samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd wordt. 

LAATSTE NIEUWS

Sportweek

Beste ouders,

Planning komende week:

Maandag 13/6:
Ouder Kind Sportavond

Dinsdag 14/6:
Clinic kangarooshoes

Woensdag 15/6:
Sportdag groep 3 t/m 6 (tot uiterlijk 13.15 uur)
Feyenoord sportmiddag* (zie flyer)

Donderdag 16/6:
Kleutersportdag

Vrijdag 17/6:
Studiedag (kinderen zijn vrij)

Groetjes,
Meester Mike en Meester Joep

*Op woensdagmiddag 15 juni is er na schooltijd een Feyenoord Sportmiddag op Varkenoord voor alle Feyenoordscholen. Alle kinderen zijn vanaf 13.00 uur welkom om een leuke middag te beleven met verschillende sportieve activiteiten. Het hele complex zal gevuld zijn met springkussens, verschillende sport- en spelactiviteiten, trainingen en clinics. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen als e-sporter. Dit allen is na schooltijd dus u kunt er zelf voor kiezen om hier naartoe te gaan.

Nieuwsbrief juni 2022

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze de nieuwsbrief van juni, veel leesplezier!

met vriendelijke groet,

Team De WisselE-waste race

Beste ouders/verzorgers,

De groepen 7 hebben een project over E-waste. We gaan zoveel mogelijk elektrische apparaten en kabels inzamelen die kapot zijn of niet meer worden gebruikt. Dingen met een stekker of een batterij in het apparaat willen wij graag verzamelen. Losse baterijen en accu's mogen we niet aannemen, want deze zijn brandgevaarlijk.

Waarom doen we dit? Onze mobiele telefoons worden met uitsterven bedreigd en het is beter voor het milieu. Daarnaast kunnen wij een heel leuk schoolreisje winnen naar Blijdorp.

Het zal fijn zijn als jullie met ons mee kunnen verzamelen. De elektrische apparaten kunt u inleveren bij de groepen 7. U kunt ons vinden boven in de gang naast de teamkamer. Wij zullen het dan registreren en in de speciale containers doen.

Helpen jullie ons mee om de natuur schoner te maken? Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!

Groetjes, de groepen 7 van basisschool De Wissel

Ouderkind Sportavond

Beste ouders,

A.s. maandag is er weer een Ouder Kind Sportavond!
Laat in de intekenlijst hieronder even weten of je er bij bent?

Wat?
Buiten op het grasveld voor de school waar we verschillende spellen zullen gaan spelen!

Wanneer?
A.s. maandag 23 mei

Hoelaat?
Van 18:30 tot 19:15

Zorg dat je erbij bent!

Groetjes,
Meester Joep en Meester Mike

MEER NIEUWS

De schooltijden
 ma, di, do en vr 8.30 uur tot 15.00 uur
wo 8.30 uur tot 12.15 uur
Op De Wissel hebben we een continurooster met leertijduitbreiding. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen met de leerkracht en hierna volgens rooster buiten spelen onder begeleiding van sport en spelbegeleiders. Naast het methodeaanbod bieden wij onder schooltijd ruimte voor extra activiteiten (techniek, dans en muziek) om de brede ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Agenda

08 juli
KALENDER
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT