Welkom
ICBO De Wissel

Welkom op de website van basisschool de Wissel

We willen met deze website laten zien wat er zoal op onze school gebeurt, zodat u als (nieuwe) ouder geïnformeerd wordt. 

Wat vinden wij belangrijk op onze school?


Het kind

Bij ons op school bieden wij een veilige en goede sfeer, waarin de leerlingen, ouders en teamleden zich prettig voelen. Dit maakt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij staan ervoor dat kinderen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren de kinderen zelf keuzes te maken. We hechten veel waarde aan het leren samenwerken en de onderlinge sociale relaties. Wij creëren een goede basis voor een kind om zichzelf te ontplooien als individu, vol zelfvertrouwen, om stevig in de maatschappij te kunnen staan.

 

Het onderwijs

Bij ons op school bent u als ouder educatief partner en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. We bieden een instructie op verschillende niveaus en spelen in op de verschillende onderwijsbehoeften. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën betrekken we de kinderen actief bij de lesactiviteiten. De kinderen leren op een gestructureerde manier met elkaar samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd wordt. 

LAATSTE NIEUWS

Nieuwsbrief oktober 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de nieuwe nieuwsbrief van oktober 2022.

Veel leesplezier toegewenst!

groetjes,

Team De Wissel


Morgen studiedag alle leerlingen vrij!

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij een reminder (zie informatiefolder 2022-2023) dat we morgen een studiedag hebben.

Alle leerlingen zijn dus morgen (dinsdag 20 september) vrij!

De studiedag gaat over de implementatie van de methode Kwink. We werken gericht aan een fijn klassenklimaat waarin iedereen erbij hoort.

Kwink gaat over de doorgaande leerlijn sociaal emotioneel leren en burgerschap.

Nieuwsgierig? In de bijlage treft u in het kort meer informatie waar u thuis over in gesprek kan.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.


Met hartelijke groet namens het team van basisschool De Wissel,

Lisette van Tintelen

Assya el Khetabi

Directie basisschool De WisselReminder morgen informatieavond en voorstellen team!

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij een reminder voor de informatieavond van morgen (dinsdag 30 augustus). De inloop met koffie/thee is vanaf 18.20 uur.

Er zijn 2 rondes (in verband met gezinnen met meerdere kinderen):

18.30 - 19.00 uur όf

19.00 - 19.30 uur.

Wij verwachten dat jullie aanwezig zullen zijn en stellen via onderstaand filmpje het hele team aan u voor!

Bekijk hier het filmpje

Tijdens de informatieavond zult u kennismaken met de leerkracht(en) en de andere ouders uit de groep. Ook krijgt u alle belangrijke informatie over het leerjaar van uw kind. Tenslotte is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Wij hopen u morgenavond te mogen verwelkomen!

Met hartelijke groet namens het team,

Lisette van Tintelen

Assya el Khetabi

Directie basisschool De Wissel

Sportweek

Beste ouders,

Planning komende week:

Maandag 13/6:
Ouder Kind Sportavond

Dinsdag 14/6:
Clinic kangarooshoes

Woensdag 15/6:
Sportdag groep 3 t/m 6 (tot uiterlijk 13.15 uur)
Feyenoord sportmiddag* (zie flyer)

Donderdag 16/6:
Kleutersportdag

Vrijdag 17/6:
Studiedag (kinderen zijn vrij)

Groetjes,
Meester Mike en Meester Joep

*Op woensdagmiddag 15 juni is er na schooltijd een Feyenoord Sportmiddag op Varkenoord voor alle Feyenoordscholen. Alle kinderen zijn vanaf 13.00 uur welkom om een leuke middag te beleven met verschillende sportieve activiteiten. Het hele complex zal gevuld zijn met springkussens, verschillende sport- en spelactiviteiten, trainingen en clinics. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen als e-sporter. Dit allen is na schooltijd dus u kunt er zelf voor kiezen om hier naartoe te gaan.

MEER NIEUWS

De schooltijden
 ma, di, do en vr 8.30 uur tot 15.00 uur
wo 8.30 uur tot 12.15 uur
Op De Wissel hebben we een continurooster met leertijduitbreiding. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen met de leerkracht en hierna volgens rooster buiten spelen onder begeleiding van sport en spelbegeleiders. Naast het methodeaanbod bieden wij onder schooltijd ruimte voor extra activiteiten (techniek, dans en muziek) om de brede ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Agenda

10 oktober
24 oktober
17 november
21 november
KALENDER
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT