ICBO De Wissel Privacy Missie en Visie

Missie
Informatiebeveiliging en het privacy beleid dienen te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. ICBO De Wissel gaat daarmee te allen tijde zorgvuldig om met de gegevens van haar medewerkers, partners en samenwerkende partijen, kinderen en hun ouders. ICBO De Wissel overtuigt haar medewerkers van het belang van privacy en gegevensbescherming, en leidt ze hierin adequaat op.
 We communiceren helder en duidelijk en zijn daarmee transparant naar alle betrokkenen van wie wij persoonsgegevens bewaren of verwerken, over hoe er met deze gegevens wordt omgegaan, de beveiligingsmaatregelen die genomen worden, en wat hun rechten zijn.

Visie
ICBO De Wissel zet zich actief in om haar eigen organisatie, haar partners en netwerk te stimuleren actief bezig te zijn met privacy en gegevensbescherming en zal waar daar ruimte voor is actief de samenwerking zoeken. Veilig en betrouwbaar omgaan met informatie is de verantwoordelijkheid van iedereen. Er is een balans tussen privacy, functionaliteit/werkbaarheid en veiligheid. Er is een balans tussen de risico’s van hetgeen we willen beschermen en de benodigde investeringen en maatregelen.


 

Privacyreglement AVG De Wissel
Schoolondersteuningsprofiel ICBO - De Wissel 22-23
Medicatieprotocol De Wissel
Gedragsprotocol
Pestprotocol
Stappenplan verzuim De Wissel
Kwaliteitskaart rookverbod De Wissel

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT