gROEP 6A

In groep 6 leren we veel verschillende dingen. 
Met rekenen gaan we dit jaar aan de slag met de breuken en verder pakken we het cijferen (+, -, x en :) op. 
Met spelling, begrijpend lezen en technisch lezen wordt er voortborduurt op de doelen die in voorgaande jaren zijn aangeboden. Dit jaar zal de focus liggen op begrijpend lezen. Thuis lezen en hier vragen over beantwoorden, helpt hierbij.

Elke ochtend beginnen we met het herhalen van de doelen van de blokken. Zo starten we bijvoorbeeld met de som van de dag, een aantal sommen cijferend oplossen en het herhalen van de aangeboden taaldoelen. Hierdoor blijft de stof een langere tijd hangen.  

De afspraken in de klas zijn samen met de kinderen besproken. Daarbij staat centraal hoe een kind zelf behandeld wilt worden en hoe hij een ander behandeld. Doordat de kinderen medeverantwoordelijk zijn voor de afspraken in de klas, leven de kinderen ze beter na. 
Verder werken we met extra instructiegroepjes om hiaten weg te werken of om verrijking/verdieping aan te bieden.  

Even voorstellen:
Ik ben meester Drees en geef les op maandag en woensdag. Dit doe ik met veel enthousiasme en plezier. Ik heb veel ervaring in het bedrijfsleven  maar heb de switch naar het onderwijs gemaakt. Het mooiste van het werk als onderwijzer is om te zien dat kinderen progressie maken in hun ontwikkeling. Mijn missie is dan ook om het beste uit elk kind halen en ze voor te bereiden op hun toekomst. Dit doen we natuurlijk in de klas met de leerlingen maar ook zeker in samenwerking met de ouders.

Handig om te weten:
- Donderdag en vrijdag hebben wij gym.
- Maandag hebben we techniek en op donderdag muziek. Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT