gROEP 6A

In groep 6 leren we veel verschillende dingen. 
Met rekenen gaan we dit jaar aan de slag met de breuken en verder pakken we het cijferen (+, -, x en :) op. Vindt u het leuk om te zien waar we mee bezig zijn in de klas? Elk blok wordt de brief met de uitleg over de doelen gedeeld op Schoolwapps.
Met spelling, begrijpend lezen en technisch lezen wordt er voortborduurt op de doelen die in voorgaande jaren zijn aangeboden. Dit jaar zal de focus liggen op begrijpend lezen. Thuis lezen en hier vragen over beantwoorden, helpt hierbij.

Elke ochtend beginnen we met het herhalen van de doelen van de blokken. Zo starten we bijvoorbeeld met de som van de dag, een aantal sommen cijferend oplossen en het herhalen van de aangeboden taaldoelen. Hierdoor blijft de stof een langere tijd hangen.  

De afspraken in de klas zijn samen met de kinderen besproken. Daarbij staat centraal hoe een kind zelf behandeld wilt worden en hoe hij een ander behandeld. Doordat de kinderen medeverantwoordelijk zijn voor de afspraken in de klas, leven de kinderen ze beter na. 
Verder werken we met extra instructiegroepjes om hiaten weg te werken of om verrijking/verdieping aan te bieden.  

Even voorstellen:
Ik ben juf Madelon. Ik sta vijf dagen per week voor groep 6a. Ik werk met veel plezier op basisschool De Wissel. Het contact met de kinderen en de ouders vind ik het leukst.  

Handig om te weten:
- Dinsdag en vrijdag hebben wij gym.
- Maandag hebben we techniek en op donderdag muziek. Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT