gROEP 1/2B

Door de week heen hebben wij verschillende activiteiten:
Op woensdag is er inloop tot kwart voor negen, dan zijn onze ouders van harte welkom om samen met ons in de klas te spelen. Op de andere dagen beginnen we vaak met spelen aan de tafels, waarbij er materiaal wordt aangeboden op het niveau van de leerling. 
Op maandag starten we in de kring want dan gaan we al snel naar de speelzaal om te dansen met juf Simone. Op dinsdag geeft meester Danny ons techniek en op donderdag krijgen we muziek van juf Ine. Op woensdag en vrijdag hebben wij bewegingslessen in ons speellokaal. Hierbij leren kinderen grote motorische vaardgheiden, leren ze omgaan met verlies tijdens spellen en leren zij hun eigen kwaliteiten kennen. 

We werken en spelen spelenderwijs aan de hand van thema's met doelen. Deze doelen worden op kindniveau geformuleerd waardoor de kinderen ook zelf leren reflecteren op hun eigen leren. Tijdens het spelen en werken bieden wij instructies aan in kleine groepjes aan de hand van deze leerlingdoelen. De doelen waar wij aan werken zijn gerelateerd aan letters, cijfers en motoriek.  Wanneer wij hieraan werken heeft de leerkracht een ketting om en mogen de andere kinderen de leerkracht niet storen. Hiermee leren wij de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. Naast het leren omgaan met uitgestelde aandacht leren zij oplossingsgericht te werken.   

Om onze leerlingen nieuwe woorden te kunnen leren gebruiken wij de methode logo 3000. Deze methode bevat woordwebben en praatplaten waarbij de woorden op een kindvriendelijke manier worden weergegeven. Onze woordenschatlessen bieden wij aan in de grote kring, waarbij alle kinderen aanwezig zijn. 

Op het leerplein leren en spelen we ook samen met de andere kinderen uit de andere kleutergroepen.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work