gROEP 1/2B

Welkom op de pagina van groep 1/ 2 B.
Ik ben juf Priscilla. Dit jaar sta ik "20" jaar voor groep 1/ 2 (B). 
Dit is mijn eerste jaar op De Wissel.
Ik hou van lezen en luister graag naar muziek.
Verder vind ik het leuk om op reis te gaan binnen Europa.
Wat ik belangrijk vind, is dat kinderen zich veilig en thuis voelen en daarom met plezier naar school komen. 
Ik leer elke dag van de kinderen en als het goed is, leren ze ook van elkaar en van mij. ; )

                           Voorbeeld van afbeelding


Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen ook les van vakdocenten. 
Maandag gymles, dinsdag krijgen ze techniek en op donderdag muziekles.


Op De Wissel vinden wij een veilig pedagogisch klimaat erg belangrijk. Dit is dan ook één van onze speerpunten in onze kleuterklassen. Alle kleuterklassen werken volgens dezelfde structuur en hanteren allemaal dezelfde regels en methodes. Wij werken thematisch aan onze doelen en op die manier vergaren onze leerlingen veel vaardigheden en kennis. De kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven op ons leerplein en daar al spelend leren. Dit plein wordt per thema opnieuw ingericht om zo een optimale leeromgeving te creëren. Leren zichtbaar maken en successen vieren is een ander speerpunt van De Wissel. Dit is bij ons op school een doorgaande lijn, bij de kleuters werken we daarom ook met doelenmuren, uiteraard passend bij deze leeftijdsgroep.

Om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen gebruiken wij de observatiemethode Kijk!. Via deze observatiemethode kunnen wij een inhoudelijk rapport maken voor onze leerlingen.

Op De Wissel geloven we dat ieder kind recht heeft om het beste uit zichzelf te halen. Dit bereiken we door een gedifferentieerd aanbod en een warme, veilige speel-leeromgeving te bieden.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT