visie

Wij streven naar het geven van onderwijs waardoor alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

De Wissel is een interconfessionele basisschool. Dat betekent voor ons dat we vanuit de Christelijke grondslag diversiteit als een verrijking zien en alle culturen en religieuze achtergronden verwelkomen. We staan open voor ieders eigenheid en waarderen de verschillen tussen mensen. 

We geven onze leerlingen het gereedschap en bereiden hen voor op een toekomst, waarin ze actief deelnemen aan de maatschappij van morgen. Naast het onderwijs op kennisgebieden is de vorming van kinderen; de sociale ontwikkeling en persoonsontwikkeling en creativiteit belangrijk. We leren leerlingen daarom brede kennis en vaardigheden aan. 

Het leerstofaanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Essentieel hiervoor is zicht op ontwikkeling. Door te werken met data- en doelenmuren maken we  zichtbaar wat leerlingen leren. 

De leerkrachten verzorgen hun lessen aan de hand van het model voor Expliciete Directe Instructie, hierdoor wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen en krijgt iedere leerling de instructie die nodig is om zijn eigen doelen te behalen. De leerlingen krijgen aanbod dat past bij hun mogelijkheden, dit betekent dat ook de betere leerlingen verrijking en verdieping aangeboden krijgt.

Door als team te  functioneren, hebben we positieve invloed op de ontwikkeling van onze leerlingen.

Het team ziet het als haar taak om met elkaar het onderwijs steeds beter te maken. Binnen een verbetercultuur, waarin we continue op zoek zijn naar verbeteringen, is een gedragen visie ontwikkeld voor het vormgeven van ons onderwijs.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT