Effectieve leertijd
Eén van de vijf speerpunten waar wij aan werken is effectieve leertijd.
Voldoende tijd is een basisvoorwaarde voor leren. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen profiteren van zoveel mogelijk lestijd.
Teambreed werken wij hieraan door technieken in te zetten zodat de leswisselingen snel gaan, leerlingen snel aan het werk kunnen en alle tijd optimaal benut wordt.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT