Groep 1/2D

Wij zij juf Rachel en juf Mirjam en sinds sinds schooljaar 2023 werkzaam bij de kleuters op De Wissel. Wij hebben deze start dit jaar met de kinderen en u als betrokken ouders als zeer fijn ervaren en hopen dat we er samen een betekenisvol jaar van maken voor elk kind op zijn niveau. 

Hieronder leest u onze werkdagen als volgt:  

Maandag: Juf Mirjam

Dinsdag: Juf Mirjam

Woensdag: Juf Mirjam

Donderdag: Juf Mirjam en om de week juf Rachel  

Vrijdag: Juf Rachel

Handig om te weten: 
Op maandag en dinsdag hebben de kinderen gym.
Op woensdag hebben de kinderen per periode (vier weken) techniekles. 
Op donderdag is er een muziekles. Op De Wissel vinden wij een veilig pedagogisch klimaat erg belangrijk. Dit is dan ook één van onze speerpunten in onze kleuterklassen. Alle kleuterklassen werken volgens dezelfde structuur en hanteren allemaal dezelfde regels en methodes. Via de lessen uit verschillende methodes en aan de hand van doelen, komen de kinderen in contact met verschillende thema’s en vergaren op die manier veel vaardigheden en kennis. De kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven op ons leerplein en daar al spelend leren. Dit plein wordt per thema opnieuw ingericht om zo een optimale leeromgeving te creëren. Leren zichtbaar maken en successen vieren is een ander speerpunt van De Wissel. Dit is bij ons op school een doorgaande lijn, bij de kleuters werken we daarom ook met doelenmuren, uiteraard passend bij deze leeftijdsgroep.

Om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen gebruiken wij de observatiemethode Kijk!. Via deze observatiemethode kunnen wij een inhoudelijk rapport maken voor onze leerlingen.

Op De Wissel geloven we dat ieder kind recht heeft om het beste uit zichzelf te halen. Dit bereiken we door een gedifferentieerd aanbod en een warme, veilige speel-leeromgeving te bieden.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT