inschrijven

 

Informatie aanmelden groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

 

Stappen voor het aanmelden 

 

Eerst kennismaken

Wilt u uw kind aanmelden op De Wissel en wilt u een kijkje komen nemen in de school en meer informatie over De Wissel?

Wij leiden u graag rond, uw kind is natuurlijk ook van harte welkom om mee te komen kijken!

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de administratie.

 

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons het verzoek om toestemming te geven voor de overdracht over de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het eerste telefoongesprek worden er wat vragen aan u gesteld. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op de website bij -> ouders -> formulieren en protocollen.

 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

 

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

·       Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Ons uitgangspunt is maximaal 25 leerlingen per groep. Tevens wordt er gekeken naar de zorgzwaarte per groep en / of wij kunnen bieden wat uw kind (extra) nodig heeft.

·       Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat wij een interconfessionele basisschool zijn, waar de Christelijke feesten gevierd worden.

 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

 

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. 

 

Vlak voor de 4e verjaardag krijgen nieuwe kinderen een kaartje in de bus met daarop de datum wanneer ze echt gaan starten.

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

In het schooljaar 23-24 zijn onze groepen 3 vol.

 

In sommige situaties besluiten we om een leerling een dagdeel mee te laten draaien in een groep om te kijken of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.


Neem contact met ons op voor een afspraak:  010-4841493 / directie@basisschooldewissel.nl


 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT