gROEP 3A

In groep 3 maken de kinderen de overstap van spelen en werken naar werkboeken en meer stilzitten de hele dag. We leren alle letters bij veilig leren lezen, we leren de letters schrijven, rekenen en we doen ook spelling. 
Daarnaast leren we nog veel meer: zoals werken op de computer, hoe ruimen we het lokaal op, hoe werkt een werkboek eigenlijk (welke bladzijde(s) moet ik maken juf?), samen spelen op het verkeersplein etc.
Dit alles is te volgen op onze prachtige doelenmuren. Op Schoolwapps zal regelmatig een foto gedeeld worden van de status.Uw kind krijgt geen maak-huiswerk mee. Wel delen de juffen van groep 3 oefenbladen uit voor lezen. In groep 3a staat juf Charlotte voor de groep, zie de foto hieronder.
"5 jaar geleden heb ik mijn diploma op de Pabo gehaald. Deze heb ik gevolgd op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Na 7 weken invallen kwam ik terecht in groep 3a op De Wissel. Sindsdien ben ik hier nog steeds elke schooldag met veel plezier te vinden."


Wat korte afspraken in de klas:
- We eten brood en fruit en we drinken alleen water
- We helpen elkaar
- We zorgen voor de klas
- We zorgen voor de materialen en spullen in de klas
- We praten niet zomaar door de klas heen
- We komen op tijd
- We lossen onze problemen pratend op

Hieronder vindt u nog de gymdagen van dit schooljaar
- Dinsdagmiddag in de speelzaal, gymkleding niet nodig
- Donderdagochtend direct om 08.20 uur bij de blauwe deur buiten verzamelen. De les start om 08.30 uur. Omkleden moet dus voor 08.30 gebeurd zijn.
- Vrijdagochtend in de grote gymzaal, gymkleding meenemen.

De volgende CITO-toetsen worden in groep 3 gemaakt:
- Rekenen, spelling, Avi & DMT. Aan het einde van het schooljaar komt hier Begrijpend lezen bij.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work