De medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat de keuzes die gemaakt worden in het belang zijn van de school, de leerkrachten en vooral van de leerlingen.
Om bovenstaande en het beleid te waarborgen heeft De Wissel een medezeggenschapsraad (MR). Onze MR is een “kritische vriend” die meekijkt en meedenkt. Op De Wissel is er openheid en inzage in de data: vakantieregeling/ studiedagen, opbrengsten, formatie investeringsplannen en begrotingen van onder andere de vrijwillige ouderbijdrage.

De MR bestaat uit drie leden afkomstig van het personeel en drie ouders. Gezamenlijk wordt zes keer per jaar besproken wat de ontwikkelingen zijn. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht. De MR heeft daarmee een belangrijke stem in de toekomstplannen van school!

De huidige MR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en van ouders/verzorgers. Van links naar rechts op de foto: juf Charlotte (groep 3a), Mustapha Hannati (vader van Adam en Benyamine), Juf Jeurnene (groep 5a), juf Margo (groep 6) en Sigien Mertowidjojo (moeder van Jaylynn en Jermaynn).
De voorzitter is juf Jeurnene, onze penningmeester is Mustapha Hannati, de secretaris is Sigien Mertowidjojo en de notulist rouleert over de andere leden. 
Voorbeeld van afbeelding

                                                                                                                                

Wilt u contact opnemen met de MR?

Mocht u als ouder zaken bespreekbaar willen maken in de MR kunt u dit mailen naar: mr@basisschooldewissel.nl
De MR-vergaderingen zijn openbaar voor andere ouders. Wilt u een keer aanschuiven, dan bent u van harte welkom. U kunt dit vooraf mailen naar het MR-emailadres. Dit schooljaar zijn de volgende MR-vergaderingen van 15.30 tot 16.30 uur gepland:

- 3 december 2018
- 4 februari 2019
- 1 april 2019
- 6 mei 2019
- 24 juni 2019

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work