De medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat de keuzes die gemaakt worden in het belang zijn van de school, de leerkrachten en vooral van de leerlingen.
Om bovenstaande en het beleid te waarborgen heeft De Wissel een medezeggenschapsraad (MR). Onze MR is een “kritische vriend” die meekijkt en meedenkt. Op De Wissel is er openheid en inzage in de data: vakantieregeling/ studiedagen, opbrengsten, formatie, investeringsplannen en begrotingen.

De MR bestaat uit drie leden afkomstig van het personeel en drie ouders. Gezamenlijk wordt zes keer per jaar besproken wat de ontwikkelingen zijn. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht. De MR heeft daarmee een belangrijke stem in de toekomstplannen van school!

De huidige MR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en van ouders/verzorgers. De deelnemende personeelsleden zijn: juf Mandy, juf Zee en meester Jeffrey. De ouders zijn mevr. Bryan, mevr. Monteiro en mevr. Saboer Ali. 
De voorzitter is meester Jeffrey.  

            

 Wilt u contact opnemen met de MR?

Mocht u als ouder zaken bespreekbaar willen maken in de MR kunt u dit mailen naar: mr@basisschooldewissel.nl of aangeven bij één van bovengenoemde leden. Het gaat hier om zaken die schoolbreed aangepakt kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan: de overstap van groep 2 naar groep 3, invoeren van het tropenrooster, etc. 

De MR-vergaderingen zijn openbaar voor andere ouders. Wilt u een keer aanschuiven, dan bent u van harte welkom. U kunt dit vooraf mailen naar het MR-emailadres. De vergaderingen van de MR staan gepland op maandagmiddagen van 15.30 tot 17.00 uur. De data staan vermeld in de kalender. 

Jaarplan:
In het jaarplan staat beschreven wat wij in het komende jaar willen doen met de MR, op welke manier wij vergaderen en hoe wij alles delen.

Jaarplan MR 2023-2024.docx

Jaaroverzicht:
In het jaaroverzicht staat kort en bondig wat er de afgelopen jaren aan bod is gekomen bij de MR.
Jaaroverzicht MR 22-23.docx

Notulen:
Alle notulen van het jaar 2023-2024 kunt u hier terugvinden. 
Notulen MR vergadering 18 september 2023.docx

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT