ouders    

 

Kinderen presteren beter als ouders betrokken zijn bij de school en uitstralen dat leren leuk en belangrijk is. We stimuleren de verbondenheid van ouders met de school en maken graag gebruik van de inbreng van ouders. Uitgangspunt is wederzijds respect en vertrouwen. We zien ouders als partners, zowel voor de leerontwikkeling van het kind (didactisch partnerschap) als voor de wijze waarop leerlingen, ouders en school met elkaar omgaan (pedagogisch partnerschap).

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT