Groep 5A

Welkom bij de pagina van onze groep!

Ik ben meester Stanley en ik werk van maandag tot en met vrijdag. Ik heb 23 leuke en lieve leerlingen in de groep en het is een plezier om met ze samen te werken.

In groep 5 hoeven wij ons echt niet te vervelen. Wij krijgen elke dag lessen spelling, taal en rekenen. We starten dit jaar met een nieuwe methode voor Rekenen, namelijk Getal en Ruimte. Het is belangrijke dat we de tafels t/m 10 goed kennen. Daar zijn we dan ook al druk mee aan het oefenen. 
Naast de basisvakken krijgen wij ook lessen creativiteit, verkeer,wereldoriëntatie en studievaardigheden.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de klas. Zo hebben wij aan het begin van het jaar onze klassenregels samen opgesteld en ondertekend. Ook krijgen de kinderen dit jaar Rots en Water. Hier leren zij goed voor zichzelf opkomen en 'problemen' zelf/samen oplossen.

Waar kunt u uw kind bij helpen in groep 5?

-Lezen: denk aan voorlezen, samen lezen, lid worden van de bibliotheek en kies dan leuke en interessante boeken; denk bijvoorbeeld aan Toneelleesboeken, Junior informatieboeken of Wist je dat-boeken. Het belangrijkste is dat de kinderen plezier in het lezen houden en lekker veel lezen!

-Rekenen: we oefenen optellen en aftrekken t/m 1000.
Alle tafels ( 1 t/m 10) worden herhaald, dus het is heel goed om de tafels te blijven oefenen!!
Verder komen daar de tafels van 11, 12, 15 en 25 nog bij.
Ook gaan we aan de slag met deeltafels met en zonder rest.
Klokken zowel analoog als digitaal met 5 en 10 over en voor. (laat uw kind zelf klokkijken(hele halve uren kwartieren etc. zowel digitaal als analoog), hoe meer ze dit zelf doen en zelf gebruiken, hoe makkelijker het is om er op school mee te rekenen.)
Rekenen met geld en ook het metriek stelsel (km, liters en kg etc.)
Wij werken met "Getal en Ruimte junior". Deze methode biedt ook nieuwsbrieven waarin we u per blok op de hoogte brengen van hetgeen we gaan oefenen en leren. Met daarin ook oefentips. 
We maken daarnaast ook gebruik van tal van rekenactiviteiten en spellen van de methode “Met sprongen vooruit”.

-Spelling: we leren tijdens de lessen van spelling verschillende spellingcategorieën. De woorden die daarbij horen oefenen in het werkboek en met een dagelijks dictee. 

-In groep 5 krijgt uw kind nog geen huiswerk, alleen als er problemen zijn met een bepaald vak bijvoorbeeld, dan geven we in overleg, een hulpblad/oefenstof mee.

Groetjes meester Stanley

Handig om te weten:

gym: donderdag en vrijdag

zwemmen: woensdag

techniek: dinsdag

muziek: donderdag

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work