gROEP 1/2C

Bij ons in de kleutergroep wordt een belangrijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. Spelenderwijs leren ze tellen, kleuren en vormen benoemen, iets vertellen in de kring, samen spelen, rijmen, luisteren naar een verhaal. Wij werken in de klas doelgericht en dit betekent dat wij  alle doelen aanbieden die gesteld zijn door het SLO. Deze doelen hangen wij op aan verschillende thema’s en komen in ons lesaanbod op verschillende manieren aan bod. 

De kring en het werken in hoeken nemen een belangrijke plaats in bij ons in de groep. In de kring vinden gezamenlijke activiteiten plaats, zoals het luisteren naar elkaar en naar een verhaal, het maken van muziek en het voeren van kringgesprekken. In de hoeken ontwikkelen de kinderen zich in hun spel. Spelend leren is dan ook de belangrijkste vorm van ontwikkelen voor onze kleuters. 

Taal

Taal is de basis. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling staat dan ook centraal. Dit doen we o.a. door voor te lezen, rijmspelletjes te spelen, liedjes te zingen, LOGO kaarten in te zetten, kringgesprekken te voeren en door te spelen in de hoeken. Op deze manier bouwen de kinderen een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op.

Rekenen in groep 1/2 is meer dan alleen tellen. Veel kleuters kunnen al vrij aardig het rijtje getallen van 1 tot 10 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog amper betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als het kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toekent. Gaande weg het schooljaar krijgen de kinderen het ‘echte tellen’ onder de knie. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan de onderdelen meten (lengte, gewicht, tijd enz.) en meetkunde. Het bouwen van een groot huis met bouwblokken vergt namelijk veel inzicht van de kleuters. 

Motoriek

Kleuters en lang stilzitten, dat gaat niet samen. Gelukkig krijgen ze bij ons in de klas volop de ruimte en gelegenheid om te bewegen; lekker lang buiten spelen, gymmen in de speelzaal, elke maandag dansen en vaak beweegspelletjes in de klas.

Kleuters zijn lichamelijk volop in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de grove motoriek (rennen, hinkelen, huppelen, evenwicht bewaren), voor de fijne motoriek (kralen rijgen, potlood vasthouden) als voor de oog-handcoördinatie (sturen van een schaar, leggen van puzzelstukjes).

Aan schrijven is de kleutermotoriek nog niet toe, maar de kinderen doen wel al allemaal dingen waarmee de motoriek en oog-handcoördinatie zo worden getraind dat er in groep 3 kan worden begonnen met leren schrijven.

Elke woensdagochtend hebben wij inloopochtend. U bent van harte welkom om van 8.20 tot 8.45 uur een kijkje in de klas van uw kind te komen nemen.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work