Kwaliteitszorg
Wij monitoren de voortgang van de leerresultaten van onze leerlingen. Dit doen wij door de methode- en Citotoetsen te analyseren. De intern begeleiders voeren regelmatig samen met de leerkrachten en de directie focusgesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreken we de doelen voor de komende periode en hoe we deze kunnen bereiken.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT