ouderbetrokkenheid

Kinderen presteren beter als ouders betrokken zijn bij de school. De Wissel heeft het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0. Wij zien ouders als educatief partner bij de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
De schoolmaatschappelijkwerker organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ouders. Tijdens deze koffieochtenden zijn er soms ook voorlichtingen over diverse zaken die te maken hebben met opvoeden en/of onderwijs. Hierover wordt u op de hoogte gebracht via Klasbord. 

Op De Wissel hebben wij een oudercommissie die bestaat uit betrokken ouders die helpen bij verschillende activiteiten. De eventmanager is de verbindende factor tussen de oudercommissie en school. De eventmanager coördineert de hulpouders bij thema's en feesten en andere activiteiten.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT