ouderbetrokkenheid

Kinderen presteren beter als ouders betrokken zijn bij de school. De Wissel heeft het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0. Wij zien ouders als educatief partner bij de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Om ouders te betrekken bij de school is er elke dinsdag en vrijdag van 8.30-9.30 de mogelijkheid om koffie te drinken. De schoolmaatschappelijkwerker organiseert deze bijeenkomsten. Tijdens deze koffieochtenden zijn er soms ook voorlichtingen over diverse zaken die te maken hebben met opvoeden en/of onderwijs. Hierover wordt u op de hoogte gebracht via Schoolwapps. 

 Op De Wissel hebben wij een oudercommissie die bestaat uit betrokken ouders die helpen bij verschillende activiteiten. Karin Kleinebuul is de verbindende factor tussen ouders en school. Zij coördineert de hulpouders bij thema's en feesten en andere activiteiten.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work