ouderbetrokkenheid

Kinderen presteren beter als ouders betrokken zijn bij de school. De Wissel heeft het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0. Wij zien ouders als educatief partner bij de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Op De Wissel hebben wij een ouderconsulent om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Karin Kleinebuul is de verbindende factor tussen ouders en school. Zij is verantwoordelijk voor de ouderbijeenkomsten, het coördineren van de hulpouders bij thema's en feesten en het sturen van de ouderraad.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work