Jeugdfonds Sport & Cultuur

 

Komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. De gymleerkrachten bij ons op school zijn op de hoogte van deze criteria en kunnen u vertellen of u een kans hebt om in aanmerking te komen.

Wat is het bedrag voor het Jeugdfonds Sport?

De richtlijn voor contributie is € 225 per kind per cursusjaar. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging.

Wat is het bedrag voor het Jeugdfonds Cultuur?

De richtlijn voor contributie is € 450 per kind per cursusjaar. Het Jeugdcultuurfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdcultuurfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de cultuurinstelling.

Procedure

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Ouders/verzorgers kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Bij ons op school kunt u de aanvraag doen bij Juf Jannine (school maatschappelijk werkster)

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT