gROEP 3B

Welkom op de pagina van groep 3b! We nemen u graag mee in wie wij zijn en wat we allemaal doen in groep 3b.

In groep 3 ligt de nadruk met name op taal/lezen, rekenen en schrijven. We proberen de overgang van groep 1/2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit betekent dat de methodieken op elkaar aansluiten, samen spelen en samen leren heel belangrijk blijven en het zelfstandig bezig zijn en kunnen samenwerken verder wordt uitgebreid. Al met al een zeer spannend schooljaar waarin het kind zich ontwikkelt van kleuter naar een echte zelfstandige en leergierige groep 3 leerling! 

 

De kinderen zitten in het begin van het jaar nog in tweetallen. De samenstelling van de tweetallen of groepjes verandert na iedere vakantie. Het werken met steeds andere kinderen is namelijk een zeer belangrijke manier om op een goede manier met elkaar om te gaan en ook samen met en van elkaar te leren. Het motto is dan ook: niet iedereen is in alles even goed en van elkaar kun je zeer veel leren!

Tijdens de lessen werken de kinderen vaak in duo’s (maatjes). Dit is één van de vormen van coöperatief leren. Gedurende dit schooljaar zullen er meerdere vormen van coöperatief leren aan bod komen. 

 

Hoe leert uw kind lezen? Om tot lezen te komen zal een kind een aantal leesvoorwaarden moeten beheersen. Sommige voorwaarden beheerst een kind al vanzelf door goed naar de taal van anderen te luisteren (bijv. het verschil horen tussen stoel en stoep). Andere voorwaarden zal het kind moeten leren en het zal hierbij geholpen moeten worden. In groep 1 en 2 is hier veel aandacht aan besteed en in groep 3 gaan we hier mee verder. 


In groep 3 werken we met de methode Veilig leren lezen. Deze methode is zeer uitgebreid en leert de kinderen op een leuke, gevarieerde en verantwoorde manier lezen met zeer veel aandacht voor de onderlinge verschillen tussen kinderen. Naast Veilig leren lezen gebruiken we de methode methode Pennenstreken. Deze sluit perfect aan bij de leesmethode. Iedere centrale letter van het structureerwoord wordt ook meteen ingeoefend in het schrijfschrift. De kinderen leren geen blokletters meer maar beginnen meteen met de schrijfletters, eerst los en dan gebonden. 

Voor rekenen werken we met de methode Getal en Ruimte junior. Getal en Ruimte junior bestaat uit 9 blokken. De kinderen krijgen dagelijks instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Elke week wordt na het ophalen van de voorkennis veel aandacht aan de strategie besteed. Zo kunnen kinderen zich de rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze gaan toepassen. Dit toepassen gebeurt door middel van een stappenplan. Daarnaast is er elke dag tijd voor automatiseren en memoriseren. 

Aan het begin van elk blok nemen we een toets af van het einde van dat blok. Deze leerstof is immers al een blok geoefend. Zo krijgen we een beeld van welke kinderen de stof al bijna beheersen en welke kinderen nog extra aandacht nodig hebben.


Handig om te weten:
- Gymdagen: donderdag en vrijdag. Graag gymkleding donderdag meenemen en vrijdag weer naar huis zodat de kinderen met frisse kleding kunnen gymen.

- Op dinsdag hebben de kinderen techniek en op donderdag muziek.

Wie zijn de leerkrachten?

Suzan Metin
Hallo, ik ben Suzan Metin. Ik sta op de maandagen, dinsdagen en woensdagen voor groep 3b. Zelf ben ik geboren en getogen in Rotterdam- Zuid. Drie jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Een keuze waar ik nog iedere dag ontzettend blij mee ben. 

smetin@basisschooldewissel.nlAngena Hiralal
Mijn naam is Angena Hiralal en ik ben 37 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam-Zuid. In 2010 heb ik mijn Pabo diploma behaald en mag ik mezelf nu al 13 jaar "juf Angena" noemen. Sinds dit schooljaar ben ik het team van basisschool De Wissel komen versterken en dit bevalt mij erg goed! 

Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag.
Emailadres: ahiralal@basisschooldewissel.nlBedankt voor uw aandacht!


Met vriendelijke groeten,
De leerkrachten van groep 3b,

Suzan Metin en Angena Hiralal

 


 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT