gROEP 3B

In groep 3 maken de kinderen de overstap van spelen en werken naar werkboeken en meer stilzitten de hele dag. We leren alle letters bij veilig leren lezen, we leren de letters schrijven, rekenen en we doen ook spelling. 
Daarnaast leren we nog veel meer: zoals werken op de computer, hoe ruimen we het lokaal op, hoe werkt een werkboek eigenlijk (welke bladzijde(s) moet ik maken juf?), samen spelen op het verkeersplein etc.
Dit alles is te volgen op onze prachtige doelenmuren. Op Schoolwapps zal regelmatig een foto gedeeld worden van de status. Uw kind krijgt geen maak-huiswerk mee. Wel delen de juffen van groep 3 oefenbladen uit voor lezen.  

In groep 3b staan juf Britt (links) en juf Maxime (rechts) voor de groep, zie de foto hieronder. Juf Britt is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig, juf Maxime op maandag, dinsdag  en vrijdag.

 Juf Britt: “Ik ben pas afgestudeerd van Thomas More Hogeschool en kwam via de vacature voor groep 3 terecht op de Wissel. Ik kijk ernaar uit om mijn jaren als startende leerkracht door te brengen op de Wissel!”

Juf Maxime: 

 

Wat korte afspraken in de klas:

-       We eten brood en fruit en we drinken alleen water

-       We helpen elkaar

-       We zorgen voor de klas

-       We zorgen voor de materialen en spullen in de klas

-       We praten niet zomaar door de klas heen

-       We komen op tijd

-       We lossen onze problemen pratend op

-       We zijn aardig voor anderen en onszelf

-       Wij zijn eerlijk

Hieronder vindt u nog de gymdagen van dit schooljaar voor groep 3b:
- Dinsdagmiddag in de speelzaal, gymkleding niet nodig
- Woensdagmiddag in de grote gymzaal, gymkleding meenemen. Wij hebben tot 12.15 gym, dit houdt in dat wij 5 minuten hebben om ons om te kleden. Houdt dus rekening met het feit dat wij later buiten kunnen zijn!
- Donderdag in de grote gymzaal, gymkleding meenemen.

 
De volgende CITO-toetsen worden in groep 3 gemaakt:
- Rekenen, spelling, Avi & DMT. Aan het einde van het schooljaar komt hier Begrijpend lezen bij.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work