gROEP 4B

Welkom in groep 4b! Dit jaar bestaat groep 4b uit 21 lieve en gezellige kinderen. Van maandag t/m donderdag staat juf Carmen voor de klas en op vrijdag juf Charlotte. Samen gaan we er dit jaar een heel mooi en leerzaam jaar van maken.

In groep 4b leren wij rekenen t/m 100 door middel van een getallenlijn. Ook leren wij dit schooljaar de tafels van 1 t/m 10. Bij schrijven leren wij de schrijfletters in hoofdletters te schrijven. En met taal zijn wij dit jaar bezig met woordenschat en het zoeken van het zelfstandig naamwoord, lidwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord in een zin.Wij leren ook leuk om te gaan met elkaar zodat het buitenspelen en het samenwerken goed kan verlopen. Hoe werken wij in de klas? We beginnen de les met een instructie. Voor de kinderen die moeite hebben met het onderdeel volgt een verlengde instructie. Tijdens het zelfstandig werken zet de leerkracht de timer en het stoplicht in. Binnen de tijd moet de leerlingen klaar zijn met de opdracht. Bij een rood stoplicht werk je zelfstandig en stil, bij een oranje stoplicht mag je fluisterend iets vragen aan je buurman/buurvrouw en bij een groen stoplicht mag je samenwerken.

Wij werken in de klas met een doelenmuur. Hier staan doelen per vakgebied op waarop ze hun naam/sticker/handtekening op mogen schrijven als ze het doel hebben behaald. Heb je het doel nog niet behaald dan is er bijpassend materiaal in de doelenkast. Als je na de les je werk af hebt, dan kijk je aan welk doel je nog moet werken en ga je hiermee aan de slag. In de klas zijn wij dus ALTIJD bezig met leren. 

De belangrijkste regels in de klas zijn: dat we naar elkaar luisteren, we een vinger opsteken als we een vraag hebben, we ons aan de regels van het stoplicht houden en we met respect met elkaar omgaan. We helpen en steunen elkaar waar nodig is.

We hebben op donderdag en vrijdag gym en op woensdag (de laatste 20 weken van het schooljaar) hebben we zwemles. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT