Klassenmanagement
Leerlingen hebben behoefte aan orde, regelmaat en voorspelbaarheid.
Wij hanteren daarom schoolbreed maatregelen die nodig zijn om een klimaat te scheppen waarin onze leerlingen met succes kunnen leren en werken. Dit doen we door dezelfde regels en afspraken door de hele school in - en uit te voeren.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT