GROEP 8

In groep 8 zijn de kinderen aardig voor elkaar. We behandelen elkaar met respect en tonen begrip voor elkaar. We zijn zuinig op onze spullen. Ook zijn wij verantwoordelijk. 
Naast deze regels zijn de kinderen hard aan het werk voor de Cito's in januari. Hierna krijgen de kinderen namelijk hun definitief advies. Met dit advies schrijven de leerlingen zich in op een nieuwe school. De adviesgesprekken vinden plaats op 16 februari. 
De kinderen krijgen elke week op vrijdag huiswerk mee. De week erna moet dit zijn ingeleverd bij de juf. Is dit niet ingeleverd dan moeten de leerlingen nablijven. Vanaf december gaan de kinderen op scholenbezoek. We gaan dan met de hele groep op een aantal scholen een kijkje nemen. 
Ook gaan de kinderen van groep 8 op kamp. Dit schooljaar zal dit plaatsvinden op 15/3 t/m 17/3.
We sluiten het schooljaar af met een musical. De musical is op 12/7. Dit is in de avond. 
We gaan er een mooi schooljaar van maken!