GROEP 4A

In groep 4a leren wij rekenen t/m 100 door middel van een getallenlijn. Ook leren wij dit schooljaar de tafels van 1 t/m5 en 10. Bij schrijven leren wij de hoofdletters in schrijfletters te schrijven. En met taal verkennen zijn wij dit jaar bezig met het zoeken van het werkwoord, bijvoeglijk naamwoord etc.

Wij leren ook leuk om te gaan met elkaar zodat het buitenspelen en het samenwerken goed kan verlopen. Hoe werken wij in de klas?

We beginnen de les met een instructie. Voor de kinderen die moeite hebben met het onderdeel volgt een verlengde instructie. Tijdens het zelfstandig werken zet de leerkracht de timer en het stoplicht in. Binnen de tijd moet de leerlingen klaar zijn met de opdracht. Bij een rood stoplicht werk je zelfstandig en stil, bij een oranje stoplicht mag je zachtjes iets vragen aan je buurman/buurvrouw en bij een groen stoplicht mag je samenwerken.

Wij werken in de klas met een doelenmuur. Hier staan doelen per vakgebied op waarop ze hun naam/sticker/handtekening op mogen schrijven als ze het doel hebben behaald. Heb je het doel nog niet behaald dan is er bijpassend materiaal in de doelenkast. Als je na de les je werk af hebt dan kijk je aan welk doel je nog moet werken en ga je hiermee aan de slag. In de klas zijn wij dus ALTIJD bezig met leren. En een klassenregel die de leerlingen zelf hebben bedacht: wij maken altijd ons werk af. 

Zwemmen: om de week op woensdag

Gymmen: donderdag en vrijdag
Wij zijn trots op:
- de rust in de klas

- onze juf (dit moest er echt van de leerlingen bij...)

- dat we aardig zijn voor elkaar

- als we een doel/onze weektaak afhebben

- onze school


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work