GROEP 7b

In groep 7 leren we veel verschillende dingen. Elke ochtend beginnen wij met het herhalen van de aangeboden doelen. Dit zijn zowel taal als rekendoelen. Elke keer zullen daar nieuwe stukken bijkomen. Ook maken wij vaak een verhaalsom, som die cijferend opgelost moet worden of een rekenraadsel. Zo oefenen we regelmatig met de aangeboden stof en kunnen we steeds een stapje moeilijker gaan.

Vindt u het leuk om te zien waar we mee bezig zijn in de klas? Elk blok wordt de brief met de uitleg over de doelen gedeeld op Klasbord. Hier worden ook tips voor thuis benoemd. Met spelling, begrijpend lezen en technisch lezen wordt er voortborduurt op de doelen die in voorgaande jaren zijn aangeboden. Dit jaar zal de focus liggen op begrijpend lezen. Thuis lezen en hier vragen over beantwoorden, helpt hierbij. De afspraken in de klas zijn samen met de kinderen opgesteld. Daarbij staat centraal hoe een kind zelf behandeld wilt worden en hoe hij een ander behandeld. Doordat de kinderen medeverantwoordelijk zijn voor de afspraken in de klas, leven de kinderen ze beter na. Verder werken we met extra instructiegroepjes om hiaten weg te werken of om verrijking/verdieping aan te bieden. De kinderen kunnen zich hier zelf voor inschrijven. Zo worden de kinderen steeds zelfstandiger.

Even voorstellen: Ik ben juf Mandy. Ik sta vijf dagen per week voor groep 7b. Ik werk met veel plezier op basisschool De Wissel. Het contact met de kinderen en de ouders vind ik het leukst.

Handig om te weten:

- Iedere vrijdag krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Dit leveren ze de volgende vrijdag weer in.

- Dinsdag en donderdag hebben wij gym.

- Maandag hebben we techniek en op donderdag Engels.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT