Groep 7b

In groep 7b leren de leerlingen veel nieuwe dingen. Tijdens de rekenles leren zij wat procenten en breuken zijn. Ook wordt er elke week geoefend op redactiesommen. Bij de taalles leren de kinderen ontleden. Tijdens de les spelling leren de leerlingen het schema van werkwoordspelling en allerlei categorieën. Zij krijgen elke vrijdag huiswerk mee. Dit is altijd een onderdeel wat ze die week op school hebben gehad.  Ze hebben dan een week de tijd om dit weer in te leveren. Zo leren de leerlingen plannen en kunnen ze de stof nog een keer thuis herhalen. Voor de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde krijgen de leerlingen per blok leerwerk mee. 

In groep 7b hebben de kinderen twee keer per jaar de Citotoets. De eerste in januari en de tweede in juni.  Ook hebben zij de Entreetoets. Deze is altijd in april. De leerlingen  krijgen tijdens het laatste rapportgesprek een voorlopig advies mee.

De gymtijden van groep 7b:
maandag van 13.00 uur tot 13.40
donderdag van 13.00 tot 13.40
vrijdag van  13.00 tot 13.40


 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work